Deelnemers kunnen deidose zijbalk niet zien in het Cisco Webex Meetings

Deelnemers kunnen deidose zijbalk niet zien in het Cisco Webex Meetings

Ido openen vanuit de zwevende werkbalk

Oplossing: als de deelnemers de de zijbalk Metido niet kunnen zien in Cisco Webex Meetings, opent

uIdo vanuit het deelvensterOpties.

Deodode openen:

  1. Klik op Deelvensteropties in de rechteronderzijde:
Door een gebruiker toegevoegde afbeelding
  1. Selecteerido in de beschikbare deelvensters
Door een gebruiker toegevoegde afbeelding

In de modus Scherm delen:
  1. Klik in de zwevende werkbalk op Meer.
  2. Klik op Apps: