Učesnici ne mogu da vide Slido bočnu traku na Cisco Webex sastancima

Učesnici ne mogu da vide Slido bočnu traku na Cisco Webex sastancima

Otvaranje programa Slido sa plutajuće trake sa alatkama

Rešenje:

Ako učesnici nisu u mogućnosti da vide Slido bočnu traku u Cisco Webex sastancima, otvorite Slido iz opcija panela.

Da biste otvorili slido:

  1. Kliknite na opcije panela sa donje desne strane:
Slika koju je dodao korisnik
  1. Izaberite Slido sa dostupnih panela
Slika koju je dodao korisnik

U režimu deljenja ekrana:
  1. Sa plutajuće trake sa alatkama kliknite na dugme "Još".
  2. Kliknite na aplikacije: