Uczestnicy nie widzą paska bocznego Slido w spotkaniach Cisco Webex

Uczestnicy nie widzą paska bocznego Slido w spotkaniach Cisco Webex

Aby otworzyć Slido z przestawnego paska narzędzi

Rozwiązanie:

Jeśli uczestnicy nie widzą paska bocznego Slido w Cisco Webex Meetings, otwórz Slido z opcji panelu.

Aby otworzyć Slido:

  1. Kliknij Opcje panelu w prawym dolnym rogu:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Wybierz Slido z dostępnych paneli
Obraz dodany przez użytkownika

W trybie udostępniania ekranu:
  1. Na pływającym pasku narzędzi kliknij Więcej.
  2. Kliknij Aplikacje: