Поддържани слушалки

С телефона можете да използвате следните типове видове слушалки:

Важна информация за безопасността на Наушниците

Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Когато включите наушниците си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на наушниците преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.

Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате наушниците, е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте наушници, когато шофирате. Не оставяйте наушниците или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до наушниците или техните кабели.

Качество на звука

В допълнение към физическата, механична и техническа работа, звуковата част на Наушниците трябва да звучи добре на Вас (потребителя) и на отсрещната страна. Качеството на звука е субективно и не можем да гарантираме работата на всички Наушници. Въпреки това Наушниците на водещите производители работят добре със Cisco IP телефон.

За допълнителна информация вижте https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html