Podporované náhlavné súpravy

S telefónom môžete použiť tieto typy slúchadiel:

  • Slúchadlá s 3,5 mm audio konektorom

    Odporúčame náhlavnú súpravu Cisco Headset 530 Series. Náhlavná súprava Cisco Headset 530 Series je podporovaná ako štandardná náhlavná súprava Bluetooth® a pokročilé funkcie nie sú podporované na slúchadlách 6825.

  • Náhlavná súprava Bluetooth LE

Dôležité bezpečnostné informácie o náhlavnej súprave

Vysoký akustický tlak – Vyhnite sa počúvaniu s vysokou hlasitosťou počas dlhšej doby, aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu.

Keď pripájate náhlavnú súpravu, znížte hlasitosť jej reproduktora, a až potom si súpravu nasaďte. Ak nezabudnete znížiť hlasitosť pred zložením náhlavnej súpravy, hlasitosť pri opätovnom pripojení náhlavnej súpravy sa spustí na nižšej hlasitosti.

Buďte si vedomí svojho okolia. Pri používaní náhlavnej súpravy môže dôjsť k blokovaniu dôležitých zvukov z okolia, najmä v prípade neočakávaných udalostí alebo v hlučných prostrediach. Náhlavnú súpravu nepoužívajte počas jazdy. Náhlavnú súpravu ani jej káble nenechávajte v oblasti, kde sa o ne môžu ľudia či domáce zvieratá potknúť. Vždy dozerajte na deti pohybujúce sa v blízkosti vašej náhlavnej súpravy či jej káblov.

Kvalita zvuku

Okrem fyzického, mechanického a technického výkonu musí zvuk náhlavnej súpravy dobre znieť používateľovi, ako aj účastníkovi na druhom konci. Kvalita zvuku je subjektívna a nemôžeme garantovať výkon žiadnej náhlavnej súpravy tretej strany. Spolu s telefónmi IP Cisco však výborne fungujú rôzne náhlavné súpravy od popredných výrobcov.

Spoločnosť Cisco neodporúča ani netestuje žiadne náhlavné súpravy tretích strán so svojimi produktmi. Ďalšie informácie o podpore náhlavných súprav od iných výrobcov pre produkty spoločnosti Cisco nájdete na webovej lokalite výrobcu.

Spoločnosť Cisco testuje náhlavnú súpravu Cisco pomocou telefónov Cisco IP. Informácie o náhlavných súpravách Cisco a podpore Cisco IP Phone nájdete v téme https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html.