Podporované náhlavní soupravy

Se sluchátkem můžete používat tyto typy náhlavní soupravy:

Důležité bezpečnostní informace týkající se náhlavní soupravy

Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

Kvalita zvuku

Kromě fyzické, mechanické a technické kvality musí náhlavní souprava znít dobře z hlediska uživatele i jeho protějšku na druhé straně. Kvalita zvuku je subjektivní a nemůžeme proto zaručit vlastnosti jakýchkoli náhlavních souprav. Různé náhlavní soupravy od předních výrobců však dle recenzí spolupracují s Cisco IP telefony velmi dobře.

Další informace naleznete na adrese https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.