Headset som stöds

Du kan använda följande headset med telefonen:

  • Headset med en 3,5 mm ljudkontakt

    Vi rekommenderar Cisco-headset i 530-serien. Cisco-headset i 530 Bluetooth serien stöds som ett standardheadset och de avancerade funktionerna stöds inte på 6825-handenheten® .

  • Bluetooth LE-headset

Viktig säkerhetsinformation om headset

Högt ljudtryck – Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på högtalaren innan du tar på dig headsetet. Om du kommer ihåg att sänka volymen innan du tar av dig headsetet vet du att volymen är låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det utestänga viktiga externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig miljö. Använd inte headsetet när du kör bil. Lägg inte headsetet eller headsetsladdarna på en plats där personer eller husdjur kan snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas i närheten av ditt headset eller dina headsetkablar.

Ljudkvalitet

Utöver fysikaliska, mekaniska och tekniska prestanda måste ljuddelen i ett headset låta bra för användaren och för parten i den andra änden. Ljudkvaliteten är subjektiv och vi kan inte garantera prestanda för några headset från tredje part. Men olika headset från ledande headsettillverkare har rapporterats ha bra prestanda med Cisco IP-telefon.

Cisco rekommenderar eller testar inte sina produkter med headset från tredje part. Om du vill veta mer om vilka headset som har stöd för Cisco-produkter ska du besöka tillverkarens webbplats.

Cisco testar Cisco-headset med Cisco IP-telefoner. Information om Cisco-headset och Cisco IP Phone support finns i https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html.