Obsługiwane zestawy nagłowne

Słuchawka może być używana z następującymi typami zestawów:

  • Zestaw słuchawkowy z wtyczką audio 3,5 mm

    Polecamy zestaw słuchawkowy Cisco z serii 530. Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 530 jest obsługiwany jako zestaw słuchawkowy Bluetooth® standardowy, a zaawansowane funkcje nie są obsługiwane przez słuchawkę 6825.

  • Zestaw słuchawkowy Bluetooth LE

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa zestawu słuchawkowego

Wysokie ciśnienie akustyczne — unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.

Podłączając zestaw słuchawkowy, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu słuchawkowego ustawisz niski poziom głośności, zostanie on zastosowany przy ponownym użyciu zestawu słuchawkowego.

Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu słuchawkowego może powodować odcięcie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego/o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu słuchawkowego lub jego kabli.

Jakość dźwięku

Bez względu na właściwości fizyczne, mechaniczne i techniczne zestawu słuchawkowego reprodukowany przez niego dźwięk musi dobrze brzmieć dla użytkownika i dla rozmówcy znajdującego się po drugiej stronie łącza. Jakość dźwięku jest rzeczą subiektywną, więc nie możemy udzielić gwarancji jakości dźwięki dla żadnego zestawu słuchawkowego innej firmy. Jak można jednak wywnioskować z opinii przekazywanych przez użytkowników, różne zestawy słuchawkowe najlepszych producentów dobrze współpracują z telefonami IP Cisco.

Firma Cisco nie zaleca ani nie testuje żadnych zestawów słuchawkowych innych firm przy użyciu swoich produktów. Informacje na temat obsługi zestawów słuchawkowych innych firm z produktami Cisco znajdują się na witrynie internetowej ich producenta.

Firma Cisco testuje zestawy słuchawkowe Cisco przy użyciu telefonów IP Cisco. Aby uzyskać informacje o zestawach słuchawkowych Cisco i pomocy technicznej Cisco IP Phone, zobacz https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html.