Obsługiwane zestawy słuchawkowe

Słuchawka może być używana z następującymi typami zestawów:

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa związane z zestawem słuchawkowym

Wysokie ciśnienie akustyczne — unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.

Podłączając zestaw słuchawkowy, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu słuchawkowego użytkownik ustawi niski poziom głośności , zostanie on zastosowany przy jego ponownym podłączeniu.

Należy wziąć pod uwagę otoczenie. Korzystanie z zestawu słuchawkowego może powodować odizolowanie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego lub o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu słuchawkowego lub jego kabli.

Jakość dźwięku

Bez względu na właściwości fizyczne, mechaniczne i techniczne zestawu słuchawkowego reprodukowany przez niego dźwięk musi dobrze brzmieć dla użytkownika i dla rozmówcy znajdującego się po drugiej stronie łącza. Jakość dźwięku jest rzeczą subiektywną, więc nie możemy udzielić gwarancji jakości żadnego zestawu słuchawkowego. Jak można jednak wywnioskować z opinii przekazywanych przez użytkowników, różne zestawy słuchawkowe najlepszych producentów dobrze współpracują z telefonami Cisco IP.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html