1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете до Опции за сайта , и премахнетеотметката Разрешаване на хостове да качват записи.

Бутонът Добавяне вече не се появява на страницата"Моите записани събрания" за хостове. За да възстановите бутона и възможността за качване на записи, проверете Разрешаване на хостовете да качват записи.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги .

2

Под Събраниеизберете Сайтове , изберете сайта си и след това изберете Конфигуриране на сайт .

3

Под Общи настройки изберете Опции за сайта , след което премахнетеотметката Разрешаване на хостовете да качват записи.

Бутонът Добавяне вече не се появява на страницата"Моите записани събрания" за хостове. За да възстановите бутона и възможността за качване на записи, проверете Разрешаване на хостовете да качват записи.