1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете до Опции на сайта , и премахнете отметката Разрешете на домакините да качват записи .

В Добавете бутонът вече не се появява на Моите записани срещи страница за хостове. За да възстановите бутона и възможността за качване на записи, проверете Разрешете на домакините да качват записи .

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com, отидете на Услуги .

2

Под Среща , изберете сайтове , изберете вашия сайт и след това изберете Конфигуриране на сайта .

3

Под Общи настройки , изберете Опции на сайта , и след това премахнете отметката Разрешете на домакините да качват записи .

В Добавете бутонът вече не се появява на Моите записани срещи страница за хостове. За да възстановите бутона и възможността за качване на записи, проверете Разрешете на домакините да качват записи .