1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla til Alternativer for nettsted , og fjern merket La verter laste opp opptak .

Den Legg til knappen vises ikke lenger på Mine møteopptak side for verter. Hvis du vil gjenopprette knappen og muligheten til å laste opp opptak, merker du av La verter laste opp opptak .

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester .

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger , velger du Alternativer for nettsted , og fjern deretter merket La verter laste opp opptak .

Den Legg til knappen vises ikke lenger på Mine møteopptak side for verter. Hvis du vil gjenopprette knappen og muligheten til å laste opp opptak, merker du av La verter laste opp opptak .