1

Prijavite se na Webex administraciju web- mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web- mjesta > Mogućnosti .

2

Pomaknite se do Opcije web-mjesta , i poništite kvačicu Dopustite domaćinima da učitavaju snimke .

The Dodaj gumb se više ne pojavljuje na Moji snimljeni sastanci stranica za domaćine. Da biste vratili gumb i mogućnost prijenosa snimaka, provjerite Dopustite domaćinima da učitavaju snimke .

1

Iz pogleda kupaca uhttps://admin.webex.com, idi na Usluge .

2

Ispod Sastanak , odaberite web-mjesta , odaberite svoju web lokaciju, a zatim odaberite Konfigurirajte web-mjesto .

3

Ispod Uobičajene postavke , odaberite Opcije web-mjesta , a zatim poništite kvačicu Dopustite domaćinima da učitavaju snimke .

The Dodaj gumb se više ne pojavljuje na Moji snimljeni sastanci stranica za domaćine. Da biste vratili gumb i mogućnost prijenosa snimaka, provjerite Dopustite domaćinima da učitavaju snimke .