1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do opcijalokacije i opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli domaćinima da otpremaju snimke.

Dugme "Dodaj" se više ne pojavljuje na stranici "Moji snimljeni sastanci" za domaćine. Da biste vratili dugme u prethodno stanje i mogućnost otpremanja snimaka, proverite opciju Dozvoli domaćinima da otpremaju snimke.

1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com, idite na lokaciju "Usluge".

2

U okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije , odaberite lokaciju, a zatim izaberite Stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcijelokacije , a zatim opozovite izbor dozvoli domaćinima da otpremaju snimke.

Dugme "Dodaj" se više ne pojavljuje na stranici "Moji snimljeni sastanci" za domaćine. Da biste vratili dugme u prethodno stanje i mogućnost otpremanja snimaka, proverite opciju Dozvoli domaćinima da otpremaju snimke.