1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do opcija lokacije i opozovite izbor opcije " Dozvoli organizatorima da otpremaju snimke".

Dugme " Dodaj" se više ne pojavljuje na stranici "Moji snimljeni sastanci " za organizatore. Da biste vratili dugme i mogućnost otpremanja snimaka, označite "Dozvoli organizatorima da otpremaju snimke".

1

Iz prikaza klijenta pristupite https://admin.webex.com, opciji "Usluge".

2

U okviru sastanka izaberite stavku Lokacije, odaberite svoju lokaciju, a zatim izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru odeljka Zajednička podešavanja izaberite opcije lokacije, a zatim poništite izbor opcije "Dozvoli organizatorima da otpremaju snimke".

Dugme " Dodaj" se više ne pojavljuje na stranici "Moji snimljeni sastanci " za organizatore. Da biste vratili dugme i mogućnost otpremanja snimaka, označite "Dozvoli organizatorima da otpremaju snimke".