1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול אל 'אפשרויותאתר' ובטל את הסימון אפשר למארחים להעלות הקלטות.

לחצן 'הוסף ' אינו מופיע עוד בדף 'הפגישות המוקלטות שלי' עבור מארחים. כדי לשחזר את הלחצן ואת היכולת להעלות הקלטות, בדוק אפשר למארחים להעלות הקלטות.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com, - עבור אל שירותים.

2

תחת פגישה, בחר אתרים, בחר את האתר שלך ולאחר מכן בחר קבע תצורה של אתר.

3

תחת הגדרותנפוצות, בחר אפשרויותאתר ולאחר מכן בטל את הסימון אפשר למארחים להעלות הקלטות.

לחצן 'הוסף ' אינו מופיע עוד בדף 'הפגישות המוקלטות שלי' עבור מארחים. כדי לשחזר את הלחצן ואת היכולת להעלות הקלטות, בדוק אפשר למארחים להעלות הקלטות.