1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול אל אפשרויות אתר, ובטל את הסימון אפשר למארחים להעלות הקלטות.

לחצן הוסף כבר לא מופיע בדף My Recorded Meetings עבור מארחים. כדי לשחזר את הלחצן ואת היכולת להעלות הקלטות, בדוק את אפשר למארחים להעלות הקלטות.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים .

2

תחת פגישה, בחר אתרים, בחר את האתר שלך ולאחר מכן בחר קבע תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר, ולאחר מכן בטל את הסימון אפשר למארחים להעלות הקלטות.

לחצן הוסף כבר לא מופיע בדף My Recorded Meetings עבור מארחים. כדי לשחזר את הלחצן ואת היכולת להעלות הקלטות, בדוק את אפשר למארחים להעלות הקלטות.