1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

Przewiń do opcji witryny i usuń zaznaczenie Zezwalaj prowadzącym na przesyłanie nagrań.

Przycisk Dodaj nie pojawia się już na stronie Moje nagrane spotkania dla prowadzących. Aby przywrócić przycisk i możliwość przesyłania nagrań, zaznacz opcję Zezwól prowadzącym na przesyłanie nagrań.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do usług .

2

Pod Spotkanie , wybierz Witryny , wybierz witrynę, a następnie wybierz Konfiguruj witrynę .

3

W obszarze Ustawienia wspólne wybierz Opcje witryny, a następnie usuń zaznaczenie Zezwól prowadzącym na przesyłanie nagrań.

Przycisk Dodaj nie pojawia się już na stronie Moje nagrane spotkania dla prowadzących. Aby przywrócić przycisk i możliwość przesyłania nagrań, zaznacz opcję Zezwól prowadzącym na przesyłanie nagrań.