1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

Przewiń do opcji Opcjiwitryny i usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj hostom na przesyłanienagrań.

Przycisk Dodaj nie jest już wyświetlany na stronie Mojenagrane spotkania dla gospodarzy. Aby przywrócić przycisk i możliwość przesyłania nagrań, zaznacz Zezwalaj hostom na przesyłanie nagrań.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi .

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia typowewybierz pozycję Opcje witryny, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj hostom na przesyłanienagrań.

Przycisk Dodaj nie jest już wyświetlany na stronie Mojenagrane spotkania dla gospodarzy. Aby przywrócić przycisk i możliwość przesyłania nagrań, zaznacz Zezwalaj hostom na przesyłanie nagrań.