Използвайте включения USB-C кабел, за да заредите слушалките си. Отнема около 2,5 часа за пълно зареждане на слушалките. Докато слушалките ви се зареждат, светодиодът за захранване мига, за да покаже състоянието на батерията. Когато слушалките ви са напълно заредени, светодиодът на захранването се променя от мигащо зелено на постоянно зелено.
Таблица 1. Състояние на зареждане на слушалките

Светодиод за захранване

Състояние на таксуване

Светодиодът за захранване свети постоянно зелено

Пълно зареждане

Светодиодът за захранване мига в зелено

Висок

Светодиодът за захранване мига в жълто

Среден

Светодиодът за захранване мига в червено

Нисък

1

Поставете USB-C кабела в USB-C порта за зареждане в долната част на лявата чаша за ухо.

Cisco Headset 730 USB-C порт
2

Включете USB-A края на кабела във всеки USB порт със захранване.