Oplad din Cisco-hovedtelefon 730 med USB-C-kablet

Brug det medfølgende USB-C-kabel til at oplade din hovedtelefon. Det tager ca. 2,5 timer at oplade hovedtelefonen helt. Når din hovedtelefon oplader, blinker batteriets LED for at vise batteristatus. Når din hovedtelefon er fuldt opladet, skifter strømmens LED fra at blinke grønt til konstant grønt.
Tabel 1. Status for opladning af hovedtelefon

Tænd/sluk-LED

Opladningsstatus

Konstant grøn

Fuld opladning

Blinker grønt

Ofte

Blinker gult

Mellem

Blinker rødt

Lav

1

Sæt USB-C-kablet i USB-C-opladningsporten i bunden af den venstre ørekop.

Cisco Headset 730 USB-C port
2

Slut enden af USB-A-kablet til en strømdrevet USB-port.