Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til å lade headsettet. Det tar omtrent 2,5 timer å lade headsettet helt. Mens headsettet lades, blinker strøm-LED for å vise batteristatus. Når headsettet er fulladet, endres strøm-LED-en fra å blinke grønt til konstant grønt.
Tabell 1. Hodesettets ladestatus

Strøm LED

Ladestatus

Strøm-LED lyser grønt

Full ladning

Strøm-LED blinker grønt

Høy

Strøm-LED blinker gult

Middels

Strøm-LED blinker rødt

Lav

1

Sett USB-C-kabelen inn i USB-C-ladeporten nederst på venstre øreklokke.

Cisco Headset 730 USB-C-port
2

Koble USB-A-enden av kabelen til en hvilken som helst strømførende USB-port.