Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda ditt headset. Det tar ungefär 2,5 timmar att ladda headsetet fullt ut. När headsetet laddas blinkar strömindikatorn för att visa batteristatus. När headsetet är fulladdat ändras strömindikatorn från blinkande grönt till fast grönt sken.
Tabell 1. Headsetets laddningsstatus

Strömindikator

Laddningsstatus

Strömindikatorn lyser med fast grönt sken

Fulladdat

Strömindikatorn blinkar grönt

hög

Strömindikatorn blinkar gult

Mellan

Strömindikatorn blinkar rött

Låg

1

Sätt in USB-C-kabeln i USB-C-laddningsporten på den vänstra öronkåpans undersida.

USB-C port för Cisco-headset 730
2

Koppla in USB-A-änden av kabeln i en USB-port som har strömförsörjning.