Nabíjení náhlavní soupravy Cisco 730 pomocí kabelu USB-C

Pro nabití náhlavní soupravy použijte dodaný kabel USB-C. Plné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně 2,5 hodiny. Během nabíjení bliká kontrolka stavu baterie. Když je náhlavní souprava plně nabitá, kontrolka napájení přestaně zeleně blikat a začne zeleně svítit.
Tabulka 1. Stav nabíjení náhlavní soupravy

Kontrolka napájení

Stav nabíjení

Jednolitá zelená

Plné nabití

Bliká zeleně

Silné

Bliká žlutě

Střední nabití

Bliká červenou barvou

Slabé

1

Do nabíjecího portu USB-C v dolní části levého sluchátka zasuňte kabel USB-C.

Cisco Headset 730 USB-C port
2

Konec kabelu USB-A zapojte do napájeného portu USB.