Do ładowania zestawu słuchawkowego użyj dołączonego kabla USB-C. Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego trwa około 2,5 godziny. Gdy zestaw słuchawkowy się ładuje, dioda LED zasilania miga, pokazując stan akumulatora. Gdy zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany, dioda LED zasilania zmieni kolor z migającego zielonego na stały zielony.
Tabela 1. Stan naładowania zestawu słuchawkowego

Dioda LED zasilania

Stan naładowania

Dioda LED zasilania świeci na zielono

Pełne naładowanie

Dioda LED zasilania miga na zielono

Wysoki

Dioda LED zasilania miga na żółto

Średni

Dioda LED zasilania miga na czerwono

Niski

1

Włóż kabel USB-C do portu ładowania USB-C znajdującego się w dolnej części lewej słuchawki.

Port USB-C zestawu słuchawkowego Cisco Headset 730
2

Podłącz końcówkę USB-A kabla do dowolnego zasilanego portu USB.