Отидете на Съобщения, изберете интервал, щракнете върху Съдържание , след което изберете.

 • Изберете Изглед "Списък", за да прегледате файлове в списък, или изглед "Мрежа", за да разглеждате файловете като миниатюри.

Когато задържите курсора на курсора върху файл можете да направите следното:

 • Показване в Съобщения.

 • Изтеглете, след което щракнете върху Показване в папка .

 • Актуализиране нафайловия дял — Ако файлът е споделен от Microsoft Onedrive или Sharepoint Online.


 

Можете също да кликнете върху файл в интервал, за да видите файла в прозорец за визуализация, след което щракнете наляво или надясно, за да навигирате бързо между други файлове, споделени в пространството.

Изберете как да преглеждате и изтегляте файлове:

 • Визуализация—Докоснете файла.
 • Изтегляне—Докоснете файла, докоснете , след което докоснете Запиши изображението.
 • Вижте всички файлове—Отидете в менюто за активност , докоснете Съдържание и изберете Файлове.
  • Изберете от Изглед списък или Изглед мрежа за преглед на файлове.


   

  Вижте кой е изпратил файл и кога са го изпратили, като докоснете файла и след това докоснете Показване в космоса.

Изберете как да преглеждате и изтегляте файлове:

 • Визуализация—Докоснете файла. Докоснете и след това изберете от:
  • Споделяне—Изберете приложение за споделяне на файла.

  • Записване—Записване на файла в устройството.

  • Отвори с...—Изберете приложение за отваряне на файла.

  • Показване в космоса— Вижте кой е изпратил файл и кога са го изпратили.

 • Вижте всички файлове—В пространството докоснете менюто за активност , след което докоснете Съдържание и изберете Файлове.
  • Докоснете Изглед "Списък", за да прегледате файлове в списък, или изглед "Мрежа", за да видите файловете като миниатюри.

  • Докоснете файл, за да видите визуализация, след което плъзнете наляво или надясно, за да навигирате бързо между файловете, споделени в пространството.

Отидете на Съобщения, изберете интервал, след което щракнете върху Съдържание и изберете.

Когато задържите курсора на курсора върху файл можете да направите следното:

 • Прескачане към съобщението.

 • Изтегляне— Можете да изберете къде да запазите изтеглените файлове, ако използвате Webex App for Web.


 

Можете също да кликнете върху файл в интервал, за да видите файла в прозорец за визуализация.