Ga naar Berichten , kies eenruimte, klik op Inhoud en selecteer .

 • Selecteer Lijstweergave om bestanden in een lijst weer te geven, ofRasterweergave om bestanden als miniaturen weer te geven.

Als u de muis over een bestand beweegt, kunt u het volgende doen:

 • Weer geven in berichtenweer.

 • Downloaden klik vervolgens op Weergeven in map .

 • Bestand delenbijwerken : als het bestand is gedeeld vanuit Microsoft Onedrive of SharePoint Online.


 

U kunt ook op een bestand in een ruimte klikken om het bestand in een voorbeeldvenster weer te geven. Klik vervolgens naar links of rechts om snel tussen andere in de ruimte gedeelde bestanden te navigeren.

Kies hoe u bestanden wilt weergeven en downloaden:

 • Voorbeeld: tik op het bestand. Tik en kies uit:
  • Delen- Kies een toepassing om het bestand te delen.

  • Opslaan: sla het bestand op het apparaat op.

  • Openen met...—Kies een toepassing om het bestand te openen.

  • In ruimtetonen: zie wie een bestand heeft verzonden en wanneer ze het hebben verzonden.

 • Alle bestanden weergeven: tik in de ruimte op het activiteitenmenu, tik vervolgens op Inhoud en kies Bestanden .
  • Tik op Lijstweergave om bestanden in een lijst weer te geven of op Rasterweergave om bestanden als miniaturen weer te geven.

  • Tik op een bestand om een voorbeeld weer te geven en veeg vervolgens naar links of rechts om snel te navigeren tussen bestanden die in de ruimte worden gedeeld.

Ga naar Berichten , kies eenruimte, klik op Inhoud en selecteer .

Als u de muis over een bestand beweegt, kunt u het volgende doen:

 • Ga naar bericht.

 • Downloaden:u kunt kiezen waar u de gedownloade bestanden wilt opslaan wanneer u Webex voor het web gebruikt.


 

U kunt ook op een bestand in een ruimte klikken om het bestand in een voorbeeldvenster weer te geven.