prístup k vesmírnym súborom

Prejdite na Správy, vyberte medzeru, kliknite Obsaha potom vyberte.

 • Vyberte Zobrazenie zoznamu na zobrazenie súborov v zozname, príp Zobrazenie mriežky na zobrazenie súborov ako miniatúr.

Keď umiestnite kurzor myši na súbor, môžete urobiť nasledovné:

 • Zobraziť v správach.

 • Stiahnuť ▼a potom kliknite Zobraziť v priečinku .

 • Aktualizujte zdieľanie súborov— Ak je súbor zdieľaný z Microsoft Onedrive alebo Sharepoint Online.


 

Môžete tiež kliknúť na súbor v priestore a zobraziť súbor v okne s ukážkou a potom kliknúť doľava alebo správne na rýchlu navigáciu medzi ostatnými súbormi zdieľanými v priestore.

Vyberte spôsob zobrazenia a sťahovania súborov:

 • Náhľad – klepnite na súbor.
 • Stiahnuť – klepnite na súbor, klepnite naa potom klepnite na Uložiť obrázok.
 • Zobraziť všetky súbory – prejdite do ponuky aktivít, klepnite na Obsah a vyberte si Súbory.
  • Vyberte si z Zobrazenie zoznamu alebo Zobrazenie mriežky na prezeranie súborov.


   

  Ťuknutím na súbor a následným ťuknutím na súbor zistíte, kto a kedy ho odoslal Zobraziť vo vesmíre.

Vyberte spôsob zobrazenia a sťahovania súborov:

 • Náhľad – klepnite na súbor. Klepnitea potom si vyberte z:
  • zdieľam—Vyberte aplikáciu na zdieľanie súboru.

  • Uložiť— Uložte súbor do zariadenia.

  • Otvorený s...— Vyberte aplikáciu na otvorenie súboru.

  • Zobraziť vo vesmíre– Pozrite sa, kto a kedy poslal súbor.

 • Zobraziť všetky súbory – v priestore klepnite na ponuku aktivíta potom klepnite na Obsah a vyberte si Súbory.
  • Klepnite Zobrazenie zoznamu na zobrazenie súborov v zozname, príp Zobrazenie mriežky na zobrazenie súborov ako miniatúr.

  • Klepnutím na súbor zobrazíte ukážku a potom potiahnutím doľava alebo doprava rýchlo prechádzate medzi súbormi zdieľanými v priestore.

Prejdite na Správy, vyberte medzeru a potom kliknite Obsah a vyberte.

Keď umiestnite kurzor myši na súbor, môžete urobiť nasledovné:

 • Prejsť na správu.

 • Stiahnuť ▼— Môžete si vybrať, kam sa majú ukladať stiahnuté súbory, ak používate Aplikácia Webex pre web.


 

Môžete tiež kliknúť na súbor v priestore a zobraziť súbor v okne náhľadu.