få åtkomst till utrymmesfiler

Gå till Meddelanden, välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.

 • Välj Listvy för att visa filer i en lista eller Rutnätsvy för att visa filer som miniatyrbilder.

När du håller muspekaren över en fil kan du göra följande:

 • Visa i meddelanden.

 • Hämta och klicka sedan på Visa i mapp.

 • Uppdatera fildelning – om filen delas från Microsoft Onedrive eller Sharepoint Online.


 

Du kan också klicka på en fil i ett utrymme för att se filen i ett förhandsgranskningsfönster och sedan klicka vänster eller höger för att snabbt navigera mellan andra filer som delas i utrymmet.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhandsgranskning – tryck på filen.
 • Hämta – tryck på filen, tryck påoch tryck sedan på Spara bild.
 • Se alla filer – gå till aktivitetsmenyn, tryck på Innehåll och välj Filer.
  • Välj från listvyn eller rutnätsvyn för att visa filer.


   

  Se vem som skickade en fil och när de skickade den genom att knacka på filen och sedan trycka på Visa i utrymme.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhandsgranskning – tryck på filen. Tryck påoch välj sedan mellan:
  • Dela – Välj ett program för att dela filen.

  • Spara– Spara filen på enheten.

  • Öppna med ...– Välj ett program för att öppna filen.

  • Visa i utrymme – se vem som skickade en fil och när de skickade den.

 • Se alla filer – tryck på aktivitetsmenyn i utrymmet, tryck sedan på Innehåll och välj Filer.
  • Tryck på Listvy för att visa filer i en lista eller Rutnätsvy för att visa filer som miniatyrbilder.

  • Tryck på en fil för att se en förhandsgranskning och svep sedan åt vänster eller höger för att snabbt navigera mellan filer som delas i utrymmet.

Gå till Meddelanden, välj ett utrymme, klicka sedan på Innehåll och välj.

När du håller muspekaren över en fil kan du göra följande:

 • Hoppa till meddelande.

 • Hämta– Du kan välja var du vill spara hämtade filer om du använder Webex-appen för webben.


 

Du kan även klicka på en fil i ett utrymme för att se filen i ett förhandsgranskningsfönster.