Ако искаш...

Направи това...

Поканете хората на обучителна сесия в ход

От раздела Бърз старт изберете Покана & напомняне , изберете вашия метод напокана, след което въведете исканата информация.

Изключване на тоновете за влизане и излизане на участниците

Изберете Участник > запис и тон за излизане.


 

Когато използвате опцията Webex Audio, ако е избрана функцията Обявяване на име, тези, които се присъединяват с помощта на опцията Използване на компютъра за аудио, не получават опцията да записват и обявяват името си.

Редактиране на съобщение за поздрав по време на обучителна сесия

Изберете Сесия > Поздрав съобщение.

Записване на вашата обучителна сесия

Изберете Запис.


 

Пауза и възобновяване на записа, както е необходимо, за да се избегне създаването на няколко файла за запис.

Преименуване на потребител за повикване

Щракнете с десния бутон върху името на потребителя за повикване в списъка участници и изберетеПреименуване.

Редактиране на звука, който се възпроизвежда, когато участник влезе или се присъедини към тренировъчна сесия

Щракнете с десния бутон върху заглавието на Участниците и изберетеЗвукови предупреждения.

Редактиране на звука, който се възпроизвежда, когато участник влезе в чат съобщение

Щракнете с десния бутон върху заглавието на чата и изберете Звукови предупреждения.

Направете някой друг водещия

Плъзнете webex топката от последния водещ до следващия водещ.

  • Ако преглеждате миниатюри на участниците, мишката върху миниатюра и изберете Направи водещ.

  • Ако споделяте в режим на цял екран, мишката над тавата за скочане в горната част на екрана ви, изберете Присвояване > Make Presenter, след което изберете участник.

Направете някой друг домакин

Щракнете с десния бутон върху име на участник или миниатюра след това изберете Промяна на роля в > хост.


 

Ако планирате да си възвърнете ролята на хост по-късно, запишете ключа на хоста, който се появява в раздела Информация за сесията за обучение в прозореца на сесията за обучение.

Възвърнете ролята на домакин

Изберете името си в списъка Участник, след което изберете Участник > Възвърне ролята на хост и въведете исканата информация.

Премахване на участник от обучителна сесия

Изберете името на участника, когото искате да премахнете след това изберете Участник > Expel.

Ограничаване на достъпа до обучителна сесия

Изберете Сесия > Ограничаване на достъпа.


 

Тази опция пречи на всеки да се присъедини към обучителната сесия, включително участници, които са били поканени на обучителната сесия, но все още не са се присъединили към нея.

Възстановяване на достъпа до обучителна сесия

Изберете Сесия > Възстановяване на достъпа.

Получаване на информация за в процес на обучение

Изберете Информация за > сесия.

Напускане на обучителна сесия

Изберете Файл > Напуснете обучение сесия.


 

Ако сте домакинът на обучителната сесия, първо прехвърлете ролята на домакин на друг участник, преди да напуснете обучителната сесия. В противен случай обучителната сесия приключва за всички участници.

Прекратяване на обучителна сесия

Изберете Файл > Край обучение сесия.


 

Като домакин на обучителната сесия можете да напуснете и обучителна сесия, без да я прекратите. Преди да напуснете обучителна сесия, първо прехвърлете ролята на домакин на друг участник.