Om du vill ...

Göra följande ...

Bjuda in personer till ett utbildningsmöte som pågår

På fliken Snabbstart väljer du Bjud in och påminn, väljer en inbjudningsmetod och anger informationen som efterfrågas.

Slå av mötesdeltagarnas inträdes- och utträdestoner

Välj Mötesdeltagare > Inträdes- och utträdeston.


 

När du använder Webex-ljud alternativ, om funktionen meddela namn är vald, får de som deltar via alternativet Använd dator för ljud inte alternativet att spela in och meddela deras namn.

Redigera ett hälsningsmeddelande under ett utbildningsmöte

Välj Session > Hälsningsmeddelande.

Spela in ditt utbildningsmöte

Välj Spela in.


 

Pausa och återuppta inspelningen efter behov för att undvika att skapa flera inspelningsfiler.

Byta namn på en inringande användare

Högerklicka på inringarens användarnamn i listan över mötesdeltagare och välj Byt namn.

Redigera ljudet som spelas när en mötesdeltagare kommer in i eller deltar i ett utbildningsmöte

Högerklicka på rubriken Mötesdeltagare och välj Ljudaviseringar.

Redigera ljudet som spelas upp när en mötesdeltagare skriver ett chattmeddelande

Högerklicka på rubriken Chatt och välj Ljudaviseringar.

Utse någon annan till presentatör

Dra Webex-bollen från den senaste presentatören till nästa presentatör.

  • Om du visar miniatyrbilder av mötesdeltagarna håller du musen över en miniatyr och väljer Gör till presentatör.

  • Om du delar i helskärmsläge för du musen över det dockade fältet överst på din skärm, väljer Tilldela > Gör till presentatör och väljer sedan en mötesdeltagare.

Utse någon annan till värd

Högerklicka på en mötesdeltagares namn eller miniatyr och välj Ändra roll till > Värd.


 

Om du planerar att återta värdrollen senare, skriv ner värdnyckeln som visas under fliken Info på utbildningsmötets fönster.

Återta värdrollen

Välj ditt namn i Mötesdeltagarlistan, välj därefter Mötesdeltagare > Återta värdroll och ange sedan den begärda informationen.

Ta bort en mötesdeltagare från ett utbildningsmöte

Välj namnet på den mötesdeltagare som du vill ta bort och välj sedan Mötesdeltagare > Avvisa.

Begränsa åtkomst till ett utbildningsmöte

Välj Session > Begränsa åtkomst.


 

Detta alternativ förhindrar personer från att delta i utbildningsmötet, inklusive de mötesdeltagare som har blivit inbjudna till utbildningsmötet men ännu inte har deltagit.

Återställ åtkomst till ett utbildningsmöte

Välj Session > Återställ åtkomst.

Hämta information om ett pågående utbildningsmöte

Välj Session > Information.

Lämna ett utbildningsmöte

Välj Arkiv > Lämna utbildningsmöte.


 

Om du är utbildningsvärd ska du först överföra värdrollen till en annan mötesdeltagare innan du lämnar utbildningsmötet. Annars avslutas utbildningsmötet för alla mötesdeltagare.

Avsluta ett utbildningsmöte

Välj Arkiv > Avsluta utbildningsmöte.


 

Som utbildningsvärd kan du också lämna mötet utan att avsluta det. Innan du lämnar ett utbildningsmöte ska du först överföra värdrollen till en annan mötesdeltagare.