Jestli chceš...

Udělejte to...

Pozvání lidí na probíhající školení

Na kartě Rychlý start vyberte Pozvat a připomenout , vybertemetodu pozvání a zadejte požadované informace.

Vypnutí vstupních a výstupních tónů účastníka

Vyberte Možnost Účastník > Vstupní a Výstupní tón.


 

Pokud je při použití možnosti Webex Audio vybrána funkce Oznámit jméno, uživatelé, kteří se připojí pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk, nedostanou možnost nahrávat a oznamovat své jméno.

Úprava pozdravové zprávy během školení

Vyberte Relace > Zpráva s pozdravem.

Zaznamenejte si trénink

Vyberte Záznam.


 

Podle potřeby pozastavte a pokračujte v nahrávání, aby nedošlo k vytvoření více nahrávacích souborů.

Přejmenování uživatele pro volání

Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno volajícího uživatele v seznamu Účastníci a vyberte Přejmenovat.

Úprava zvuku přehrát, když účastník vstoupí do tréninku nebo se k němu připojí

Klikněte pravým tlačítkem myši na název Účastníci a vyberte Zvuková upozornění.

Úprava zvuku přehrán při vstupu účastníka do zprávy chatu

Klikněte pravým tlačítkem myši na název chatu a vyberteZvuková upozornění.

Udělejte z někoho jiného prezentujícího

Přetáhněte míč Webex z posledního prezentujícího na dalšího prezentujícího.

  • Pokud si prohlížíte miniatury účastníků, přejeďte myší na miniaturu a vyberte Vytvořit prezentujícího.

  • Pokud sdílíte v režimu celé obrazovky, přejeďte myší nad ukotveným zásobníkem v horní části obrazovky, vyberte Přiřadit > Vytvořit prezentujícíhoa vyberte účastníka.

Udělejte z někoho jiného hostitele

Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno nebo miniaturu účastníka a vyberte Změnit roli do > hostitele .


 

Pokud plánujete později roli hostitele znovu získat, zapište si klíč hostitele, který se zobrazí na kartě Informace o tréninkové relaci v okně školení.

Znovu získat roli hostitele

Vyberte své jméno v seznamu Účastníků, vyberte Účastník > Znovu získat roli hostitele a zadejte požadované informace.

Odebrání účastníka z tréninku

Vyberte jméno účastníka, kterého chcete odebrat, a pak vyberte Účastnic > Vyloučit.

Omezit přístup k tréninku

Vyberte > Omezit přístup k relaci .


 

Tato možnost zabrání komukoli v připojení se k tréninku, včetně účastníků, kteří byli pozváni na školení, ale ještě se k němu nepřipojili.

Obnovení přístupu k tréninku

Vyberte Relace > Obnovit přístup .

Získání informací o probíhajícím školení

Vyberte Informace o > relace .

Opustit trénink

Vyberte Soubor > Opustit tréninkovou relaci.


 

Pokud jste hostitelem školení, nejprve před opuštěním tréninku přeneste roli hostitele na jiného účastníka. V opačném případě školení končí pro všechny účastníky.

Ukončení školení

Vyberte Soubor > ukončení školení .


 

Jako hostitel školení můžete také opustit trénink, aniž byste ho ukončili. Před opuštěním školení nejprve přeneste roli hostitele na jiného účastníka.