Hvis du vil ...

Gør dette ...

Inviter personer til en igangværende undervisningssession

Vælg din invitationsmåde på fanen Lynstart, vælg Inviter og påmind, og indtast de ønskede oplysninger.

Sluk for toner, når en deltager logger ind eller ud

Vælg Deltager > Ankomst- og afgangstone.


 

Når du brugervalg muligheden Webex-lyd, hvis funktionen annoncer navn er valgt, får de personer, der deltager vha. indstillingen Brug computer til lyd, ikke mulighed for at optage og annoncere deres navn.

Redigere en velkomstmeddelelse under en undervisningssession

Vælg Session > Velkomstmeddelelse.

Optage din undervisningssession

Vælg Optag.


 

Sæt optagelsen på pause, og genstart den om nødvendigt for at undgå at oprette flere optagelsesfiler.

Omdøb en indgående opkaldsbruger

Højreklik på den indgående opkaldsbrugers navn på deltagerlisten, og vælg Omdøb.

Rediger lyd, der afspilles, når en deltager kommer ind i eller deltager i undervisningssessionen

Højreklik på titlen Deltagere, og vælg Lydadvarsler.

Rediger lyden, der afspilles, når en deltager indtaster en chat-besked

Højreklik på titlen Chat, og vælg Lydadvarsler.

Gør en anden person til præsentationsvært

Træk Webex-bolden fra den sidste præsentationsvært til den næste præsentationsvært.

  • Hvis du får vist deltagerminiatureikoner, kan du bevæge musen over et miniatureikon og vælge Gør til præsentationsvært.

  • Hvis du deler i fuldskærmstilstanden, så bevæg musen over bakken, der er forankret øverst på skærmen, vælg Tildel > Gør til præsentationsvært, og vælg derefter en deltager.

Gør en anden person til vært

Højreklik på en deltagers navn eller miniatureikon, og vælg Skift rolle til > Vært.


 

Hvis du planlægger at genvinde rollen som vært senere, skal du notere værtsnøglen, der vises på fanen Undervisningssessionsoplysninger i undervisningssessionsvinduet.

Tag rollen som vært tilbage

Vælg dit navn på deltagerlisten, og vælg derefter Deltager > Genvind værtsrollen, og indtast de ønskede oplysninger.

Fjern en deltager fra en undervisningssession.

Vælg navnet på den deltager, som du ønsker at fjerne, og vælg derefter Deltager > Udvis.

Begræns adgang til en undervisningssession

Vælg Session > Begræns adgang.


 

Denne valgmulighed forhindrer alle i at deltage i undervisningssessionen, herunder deltagere, der er blevet inviteret til undervisningssessionen, men som endnu ikke deltager heri.

Genopret adgang til en undervisningssession

Vælg Session > Genopret adgang.

Få oplysninger om en igangværende undervisningssession

Vælg Session > Oplysninger.

Forlad en undervisningssession

Vælg Fil > Forlad undervisningssession.


 

Hvis du er undervisningssessionsværten, skal du først overføre rollen som vært til en anden deltager, før du forlader undervisningssessionen. Ellers afsluttes undervisningssessionen for alle deltagere.

Afslut en undervisningssession

Vælg Fil > Afslut undervisningssession.


 

Som vært for undervisningssessionen kan du også forlade en undervisningssession uden at afslutte den. Før du forlader en undervisningssession, skal du først overføre rollen som vært til en anden deltager.