Hvis du vil ...

Gjør dette ...

Invitere folk til en opplæringsøkt som pågår

Velg Inviter og påminnHurtigstart-fanen, velg invitasjonsmetode, og angi deretter den forespurte informasjonen.

Slå av inngangs- og avlutningstoner for deltakere

Velg Deltaker > Lydtone ved inngang og avslutning.


 

Hvis funksjonen Annonser navn er valgt når du bruker alternativet Webex-lyd, vil de som blir med ved hjelp av alternativet Bruk datamaskin for lyd, ikke ha mulighet til å ta opp og annonsere navnet sitt.

Redigere en hilsen under en opplæringsøkt

Velg Økt > Hilsen melding.

Ta opp opplæringsøkten

Velg Ta opp.


 

Sett på pause og fortsett opptaket etter behov for å unngå å lage flere opptaksfiler.

Endre navn til en bruker som ringer inn

Høyreklikk på navnet til brukeren som ringer inn i Deltakere-listen, og velg Endre navn.

Redigere lyden som spilles av når en deltaker går inn i eller blir med i opplæringsøkten

Høyreklikk på Deltakere-tittelen, og velg Lydvarsler.

Redigere lyden som spilles av når en deltaker angir en chatmelding

Høyreklikk på Chat-tittelen, og velg Lydvarsler.

Gjøre noen andre til presentatør

Dra Webex-ballen fra den siste presentatøren til neste presentatør.

  • Hvis du viser deltakerminiatyrbilder, holder du musepekeren over et miniatyrbilde og velger Gjør om til presentatør.

  • Hvis du deler i fullskjermmodus, holder du musen over den forankrede skuffen øverst på skjermen, velger Tilordne > Gjør om til presentatør, og deretter velger du en deltaker.

Gjøre noen andre til vert

Høyreklikk på et deltakernavn eller miniatyrbilde, og velg deretter Endre rolle til > Vert.


 

Hvis du planlegger å ta tilbake vertsrollen senere, skriver du ned vertsnøkkelen som vises på fanen Informasjon om opplæringsøkt i opplæringsøktvinduet.

Ta tilbake rollen som vert

Velg navnet ditt i Deltaker-listen, velg Deltaker > Ta tilbake rollen som vert og angi den forespurte informasjonen.

Fjerne en deltaker fra en opplæringsøkt

Velg navnet på deltakeren du vil fjerne, og velg deretter Deltaker > Utvis.

Begrense tilgangen til en opplæringsøkt

Velg Økt > Begrens tilgang.


 

Dette alternativet hindrer at noen blir med i opplæringsøkten, inkludert deltakere som er invitert til opplæringsøkten, men som ennå ikke har blitt med i den.

Gjenopprette tilgang til en opplæringsøkt

Velg Økt > Gjenopprett tilgang.

Få informasjon om en pågående opplæringsøkt

Velg Økt > Informasjon.

Forlat en opplæringsøkt

Velg Fil > Forlat opplæringsøkt.


 

Hvis du er verten for opplæringsøkten, må du først overføre vertsrollen til en annen deltaker før du forlater opplæringsøkten. Ellers avsluttes opplæringsøkten for alle deltakerne.

Avslutt en opplæringsøkt

Velg Fil >Avslutt opplæringsøkt.


 

Som vert for opplæringsøkten kan du også forlate en opplæringsøkt uten å avslutte den. Før du forlater en opplæringsøkt, må du først overføre vertsrollen til en annen deltaker.