Als u dit wilt doen...

Doet u dit…

Uitnodiging voor een actieve trainingssessie

Selecteer Uitnodigen en herinneren in het tabblad Snel starten, selecteer uw uitnodigingsmethode en voer de vereiste gegevens in.

De audiotoon voor deelnemen en verlaten voor deelnemers uitschakelen

Selecteer Deelnemer > Toon voor deelnemen en verlaten.


 

Als de optie Webex-audio is geselecteerd en de functie aankondigen is ingeschakeld, krijgen de deelnemers met de optie computer gebruiken voor audio niet de optie om de naam op te nemen en te kondigen.

Een begroetingstbericht bewerken tijdens een trainingssessie

Selecteer Sessie > Welkomstbericht.

Een trainingssessie opnemen

Selecteer Opnemen.


 

Onderbreek en hervat de opname indien nodig om te voorkomen dat er meerdere opnamebestanden worden gemaakt.

De naam van een inbelgebruiker wijzigen

Klik met de rechtermuisknop op de gebruikersnaam van de inbeller in de lijst Deelnemers en selecteer Hernoemen.

Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld als een deelnemer deelneemt aan de trainingssessie

Klik met de rechtermuisknop op de titel Deelnemers en selecteer Geluidssignalen.

Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld als een deelnemer een chatbericht invoert

Klik met de rechtermuisknop op de titel Chatten en selecteer Geluidssignalen.

Iemand anders als presentator aanwijzen

Sleep de Webex-bal van de vorige presentator naar de nieuwe presentator.

  • Als u miniaturen van de deelnemers bekijkt, plaatst u de muisaanwijzer op een miniatuur en selecteert u Presentator maken.

  • Als u deelt in de modus voor volledig scherm, plaatst u de muisaanwijzer op het vergrendelde vak boven aan uw scherm, selecteert u Toewijzen > Presentator maken en selecteert u een deelnemer.

Iemand anders als host aanwijzen

Klik met de rechtermuisknop op de naam of miniatuur van een deelnemer en selecteer Rol wijzigen in > Host.


 

Als u deze rol later weer wilt terugvragen, schrijft u de hostsleutel op die wordt weergegeven op het tabblad Info trainingssessie van het trainingssessievenster.

De hostrol terugvragen

Selecteer uw naam in de lijst met deelnemers en selecteer Deelnemer > Hostrol terugvragen en voer de gevraagde informatie in.

Een deelnemer uit een trainingssessie verwijderen

Selecteer de naam van de deelnemer die u wilt verwijderen en selecteer Deelnemer > Verwijderen.

De toegang tot de trainingssessie beperken

Selecteer Sessie > Toegang beperken.


 

Met deze optie kunt u voorkomen dat iemand deelneemt aan de trainingssessie, met inbegrip van deelnemers die u hebt uitgenodigd maar die nog niet aan de trainingssessie deelnemen.

De toegang tot de trainingssessie herstellen

Selecteer Sessie > Toegang herstellen.

Informatie verkrijgen over een actieve trainingssessie

Selecteer Sessie > Informatie.

Een trainingssessie verlaten

Selecteer Bestand > Trainingssessie verlaten.


 

Als u de host van de trainingssessie bent, moet u eerst de rol van host aan een andere deelnemer overdragen voordat u de trainingssessie verlaat. Anders wordt de trainingssessie voor alle deelnemers beëindigd.

Een trainingssessie beëindigen

Selecteer Bestand > Trainingssessie beëindigen.


 

Als de host van een trainingssessie kunt u een trainingssessie ook verlaten zonder deze te beëindigen. Voordat u een trainingssessie verlaat, wijst u eerst een andere deelnemer aan als host.