1

Влезте в уебекс администриране на сайта и отидете в Конфигурация > Чести настройки на сайта > Options.

2

Превъртете до секцията Опции за сайта и направете едно от следните неща:

  • Проверете Разрешаване на класическо събитие.

  • Премахнете отметката Разрешаване на класическо събитие.

    Ако изберете да не разрешавате Събития (класически) за вашия сайт, връзката Webex Events (класически) изчезва от лявото навигационно меню. Хостовете вече не могат да стартират предварително планирани събития от webex сайта, но могат да ги стартират от тяхното календарно приложение или имейл за събития. Домакините все още могат да получат достъп до някое от своите Събития (класически) отчети от събития, които са провеждали в миналото.