1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול אל המקטע אפשרויות אתר ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בדוק את האפשרות אפשר אירועקלאסי.

  • בטל את הסימון אפשר אירועקלאסי.

    אם תבחר שלא לאפשר אירועים (קלאסיים) עבור האתר שלך, הקישור Webex Events (קלאסי) ייעלם מתפריט הניווט הימני. מארחים אינם יכולים עוד להפעיל אירועים מתוזמנים מראש מאתר Webex, אך הם יכולים להפעיל אותם מיישום לוח השנה או מדואר האלקטרוני של האירוע שלהם. מארחים עדיין יכולים לגשת לכל אחד מדוחות האירועים (הקלאסיים) שלהם מאירועים שהם קיימו בעבר.