1

Přihlaste se ke Správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Současná nastavení webu > Options.

2

Přejděte do části Možnosti webu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zaškrtněte políčko Povolit klasickou událost.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit klasickou událost.

    Pokud se rozhodnete nepovolit události (klasické) pro váš web, odkaz Události Webex (Classic) zmizí z levé navigační nabídky. Hostitelé již nemohou spouštět dříve naplánované události z webu Webex, ale mohou je spouštět ze své kalendářové aplikace nebo e-mailu o událostech. Hostitelé mají stále přístup ke všem svým (klasickým) zprávám o událostech z událostí, které uspořádali v minulosti.