1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na konfiguraciju >Common Site Settings >Options .

2

Pomerite se do odeljka Opcije lokacije i uradite nešto od sledećeg:

  • Proverite opciju "Omogući klasičan događaj".

  • Opozovite izbor opcije "Omogući klasičan događaj".

    Ako odaberete da ne dozvolite događaje (klasične) za vašu lokaciju, veza Webex Events (klasični) nestaje iz levog navigacionog menija. Domaćini više ne mogu da započnu prethodno planirane događaje sa Webex lokacije, ali mogu da ih započnu iz aplikacije kalendara ili e-pošte događaja. Domaćini i dalje mogu da pristupe bilo kom od svojih događaja (klasičnih) izveštaja sa događaja koje su održavali u prošlosti.