1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options.

2

Przewiń do sekcji Opcje witryny i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz opcję Włącz zdarzenie klasyczne.

  • Usuń zaznaczenie opcji Włącz zdarzenie klasyczne.

    Jeśli zdecydujesz się nie zezwalać na wydarzenia (klasyczne) dla swojej witryny, link Zdarzenia Webex (klasyczne) zniknie z lewego menu nawigacyjnego. Gospodarze nie mogą już rozpoczynać wcześniej zaplanowanych wydarzeń z witryny Webex, ale mogą je uruchamiać z poziomu aplikacji kalendarza lub wiadomości e-mail z wydarzeniami. Gospodarze nadal mają dostęp do dowolnych swoich raportów z wydarzeń (klasycznych) z wydarzeń, które odbyły się w przeszłości.