1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Konfigurasjon >Vanlige stedsinnstillinger >Alternativer.

2

Bla til Delen Alternativer for område , og gjør ett av følgende:

  • Merk av for Aktiver klassisk hendelse.

  • Fjern merket for Aktiver klassisk hendelse.

    Hvis du velger ikke å tillate hendelser (klassisk) for området, forsvinner koblingen Webex-hendelser (klassisk) fra navigasjonsmenyen til venstre. Verter kan ikke lenger starte tidligere planlagte hendelser fra Webex-området, men kan starte dem fra kalenderprogrammet eller hendelses-e-posten. Verter kan fortsatt få tilgang til alle hendelsesrapportene sine (klassiske) fra hendelser de har holdt tidligere.