Регистрите на слушалките предоставят на инженерите на Cisco ценна диагностична информация, която ни помага да подобрим Cisco Headset 730.

1

Отворете мобилното приложение Cisco Headsets.

2

Изберете поддържа и докоснете Изпращане на регистрационни файлове.

Приложението Cisco Headsets отваря предпочитаното от вас имейл приложение с ново съобщение, което съдържа предварително попълнена тема и прикачени регистрационни файлове.

3

Опишете проблема си в имейла, добавете всички други подходящи прикачени файлове и докоснете Изпрати.