Подаване на регистрационни файлове чрез приложението Cisco Headsets

Регистрационните файлове за слушалки предоставят на инженерите на Cisco ценна диагностична информация, която ни помага да подобрим Cisco Headset 730.
1

Отворете мобилното приложение Cisco Headsets.

2

Изберете Поддръжка и докоснете Изпращане на регистрационни файлове.

Приложението Cisco Headsets отваря предпочитаното от вас приложение за електронна поща с ново съобщение, което съдържа предварително попълнена тема и прикачени регистрационни файлове.

3

Опишете проблема си в имейла, добавете други подходящи прикачени файлове и докоснете изпрати.