Odosielanie protokolov prostredníctvom aplikácie Cisco Headsets

Protokoly náhlavných súprav poskytujú technikom spoločnosti Cisco cenné diagnostické informácie, ktoré nám pomáhajú vylepšovať náhlavnú súpravu Cisco Headset 730.
1

Otvorte mobilnú aplikáciu Cisco Headset.

2

Vyberte položku Podpora a ťuknite na položku Odoslať protokoly.

Aplikácia Cisco Headsets otvorí preferovanú e-mailovú aplikáciu s novou správou, ktorá obsahuje predvyplnený riadok predmetu a priložené súbory denníka.

3

Popíšte svoj problém v e-maile, pridajte všetky ostatné relevantné prílohy a ťuknite na položku Odoslať.