יומני האוזניות מספקים למהנדסים Cisco מידע אבחוני בעל ערך המסייע לנו לשפר את אוזניית ה-Cisco 730.

1

פתח את היישום הנייד של Cisco אוזניות.

2

בחר תמיכה והקש על שלח יומני רישום.

יישום אוזניות של Cisco פותח את יישום הדואר האלקטרוני המועדף עליך באמצעות הודעה חדשה המכילה שורת נושא שמולאו וקבצי יומן רישום מצורפים.

3

תאר את הבעיה בדואר האלקטרוני, הוסף קבצים מצורפים רלוונטיים אחרים והקש על שלח.