Headset-loggar ger Cisco-tekniker värdefull diagnostisk information som hjälper oss att förbättra Cisco Headset 730.

1

Öppna den mobila Cisco-headset-appen.

2

Välj Support och knacka på Skicka loggar.

Cisco Headset-appen öppnar din valda e-post-app med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler.

3

Beskriv problemet i e-postmeddelandet, bifoga eventuella bilagor och tryck på Skicka.