Hodesettlogger gir Cisco-ingeniører verdifull diagnoseinformasjon som hjelper oss med å forbedre Cisco Headset 730.

1

Åpne Cisco Headset-mobilappen.

2

Plukke ut Brukerstøtte og trykk Send logger.

Cisco Headset-appen åpner din foretrukne e-postapp med en ny melding som inneholder en forhåndsutfylt emnelinje og loggfiler vedlagt.

3

Beskriv problemet i e-posten, legg til eventuelle andre relevante vedlegg og trykk Sende.