Ако администраторът ви е включил класификацията на пространството за вашата организация, можете да изберете етикет за класификация, когато създавате ново самостоятелно пространство или общо пространство за екип.

Етикети за класификация с интервали

Ако администраторът ви е включил класификацията на пространството, вие избирате етикет за класификация, когато създавате интервал. Всеки може да промени класификацията на немодерно пространство, но само модератор може да промени класификацията на модерирано пространство.

Етикети за класификация с екипи

Когато създавате нов екип, избирате етикет за класификация само за общото пространство на екипа, а не за целия екип. Когато създавате ново екипно пространство, можете да изберете някой от етикетите за класификация за това пространство.

Промяна на етикет за класификация

Можете да увеличите класификацията на дадено пространство до по-високо, по-ограничено ниво, но не можете да го намалите до по-ниско, по-малко ограничено ниво.