Om din administratör har aktiverat utrymmes klassificering för din organisation kan du välja en klassificeringsetikett när du skapar ett nytt fristående utrymme eller ett allmänt utrymme för ett team.

Klassificeringsetiketter med mellanslag

Om din administratör har aktiverat klassificering av utrymmen väljer du en klassificeringsetikett när du skapar ett utrymme. Vem som helst kan ändra klassificering av ett icke-modererat utrymme, men bara en moderator kan ändra klassificering av ett modererat utrymme.

Offentliga utrymmen kan upptäckas av vem som helst i din organisation. När du skapar ett offentligt utrymme måste rumsklassifikationen ställas in på den lägsta nivån.

Klassificeringsetiketter med team

När du skapar ett nytt team väljer du en klassificeringsetikett endast för teamets allmänna utrymme, inte för hela teamet. När du skapar ett nytt teamutrymme kan du välja någon av klassificeringsetiketterna för det utrymmet.

Ändra en klassificeringsetikett

Du kan öka klassificeringar för ett utrymme till en högre, mer begränsad nivå, men du kan inte minska den till en lägre, mindre begränsad nivå.