Pokud správce pro vaši organizaci zapnul klasifikaci prostorů, můžete při vytváření nového samostatného prostoru nebo obecného prostoru pro tým vybrat štítek klasifikace.

Klasifikační štítky s mezerami

Pokud správce zapnul klasifikaci prostoru, vyberete si štítek klasifikace při vytváření prostoru. Kdokoli může změnit klasifikaci nemoderovaného prostoru, ale klasifikaci moderovaného prostoru může změnit pouze moderátor.

Veřejné prostranství může objevit kdokoli ve vaší organizaci. Při vytváření veřejného prostranství musí být klasifikace prostor nastavena na nejnižší úroveň.

Klasifikační štítky s týmy

Při vytváření nového týmu jste vybrali štítek klasifikace pouze pro obecný prostor týmu, nikoli pro celý tým. Když vytváříte nový týmový prostor, můžete pro tento prostor vybrat libovolný popis klasifikace.

Změna klasifikačního štítku

Můžete zvýšit klasifikaci prostoru na vyšší, méně omezenou úroveň, nemůžete však snížit na nižší, méně omezenou úroveň.