Ako je administrator uključio klasifikaciju prostora za vašu organizaciju, možete odabrati oznaku klasifikacije kada stvorite novi samostalni prostor ili opći prostor za tim.

Klasifikacijske oznake s razmacima

Ako je administrator uključio klasifikaciju prostora, odabirete oznaku klasifikacije prilikom stvaranja razmaka. Svatko može promijeniti klasifikaciju nemoderiranog prostora, ali samo moderator može promijeniti klasifikaciju moderiranog prostora.

Klasifikacijske oznake na servisu Teams

Kada stvorite novi tim, odabirete oznaku klasifikacije samo za opći prostor tima, a ne za cijeli tim. Kada stvorite novi timski prostor, možete odabrati bilo koju oznaku klasifikacije za taj prostor.

Promjena oznake klasifikacije

Klasifikaciju prostora možete povećati na višu, ograničeniju razinu, ali je ne možete smanjiti na nižu, manje ograničenu razinu.