Ako je vaš administrator uključio klasifikaciju prostora za vašu organizaciju, možete odabrati klasifikacijsku oznaku kada stvarate novi samostalni prostor ili opći prostor za tim.

Klasifikacijske oznake s razmacima

Ako je vaš administrator uključio klasifikaciju prostora, odabirete klasifikacijsku oznaku kada stvarate prostor. Svatko može promijeniti klasifikaciju nemoderiranog prostora, ali samo moderator može promijeniti klasifikaciju moderiranog prostora.

Javni prostori može otkriti bilo tko u vašoj organizaciji. Prilikom izrade javnog prostora klasifikacija prostora mora biti postavljena na najnižu razinu.

Klasifikacijske oznake s timovima

Kada kreirate novi tim, odabirete klasifikacijsku oznaku samo za opći prostor tima, a ne za cijeli tim. Kada stvorite novi timski prostor, možete odabrati bilo koju od klasifikacijskih oznaka za taj prostor.

Promjena klasifikacijske oznake

možete povećati klasifikaciju prostora na višu, više ograničenu razinu, ali je ne možete smanjiti na nižu, manje ograničenu razinu.