Ako je administrator uključio nivo poverljivosti prostora za vašu organizaciju, možete da izaberete oznaku poverljivosti kada kreirate novi samostalni prostor ili opšti prostor za tim.

Oznake poverljivosti sa prostorima

Ako je administrator uključio nivo poverljivosti prostora, odaberite oznaku poverljivosti kada kreirate prostor. Svako može da promeni nivo poverljivosti nemoderiranog prostora, ali samo moderator može da promeni klasifikaciju moderiranog prostora.

Svako u vašoj organizaciji može da pronađe javne prostore. Kada kreirate javni prostor, nivo poverljivosti prostora mora biti podešen na najniži nivo.

Oznake poverljivosti sa teams

Kada kreirate novi tim, birate oznaku poverljivosti samo za opšti prostor tima, ne i za ceo tim. Kada kreirate novi prostor tima, možete da izaberete bilo koju od oznaka poverljivosti za taj prostor.

Promena oznake poverljivosti

Možete da povećate nivo poverljivosti prostora na viši, ograničeniji nivo, ali ne možete da ga smanjite na niži, manje ograničeni nivo.