Ako je administrator uključio klasifikaciju prostora za vašu organizaciju, možete odabrati oznaku klasifikacije kada kreirate novi samostalni prostor ili opšti prostor za tim.

Oznake klasifikacije sa razmacima

Ako je administrator uključio klasifikaciju prostora, prilikom kreiranja razmaka birate oznaku klasifikacije. Svako može da promeni klasifikaciju nemoderisanog prostora, ali samo moderator može da promeni klasifikaciju umerenog prostora.

Oznake klasifikacije sa timovima

Kada kreirate novi tim, birate oznaku klasifikacije samo za opšti prostor tima, a ne za ceo tim. Kada kreirate novi timski prostor, možete odabrati bilo koju od oznaka klasifikacije za taj prostor.

Menjanje oznake klasifikacije

Možete da povećate klasifikaciju razmaka na viši, ograničeniji nivo, ali ne možete da je smanjite na niži, manje ograničeni nivo.