Jeśli administrator włączył klasyfikację przestrzeni w organizacji, możesz wybrać etykietę klasyfikacji podczas tworzenia nowego obszaru autonomicznego lub obszaru ogólnego dla zespołu.

Etykiety klasyfikacyjne ze spacjami

Jeśli administrator włączył klasyfikację przestrzeni, podczas tworzenia przestrzeni należy wybrać etykietę klasyfikacji. Każdy może zmienić klasyfikację przestrzeni niemoderowanej, ale tylko moderator może zmienić klasyfikację przestrzeni moderowanej.

Etykiety klasyfikacyjne z zespołami

Podczas tworzenia nowego zespołu wybierasz etykietę klasyfikacji tylko dla ogólnej przestrzeni zespołu, a nie dla całego zespołu. Podczas tworzenia nowego obszaru zespołu można wybrać dowolną etykietę klasyfikacji dla tego obszaru.

Zmiana etykiety klasyfikacyjnej

Możesz zwiększyć klasyfikację przestrzeni do wyższego, bardziej ograniczonego poziomu, ale nie możesz zmniejszyć jej do niższego, mniej ograniczonego poziomu.