Hvis administratoren har aktivert områdeklassifisering for organisasjonen, kan du velge en klassifiseringsetikett når du oppretter et nytt frittstående Space eller et generelt område for et team.

Klassifiseringsetiketter med mellomrom

Hvis administratoren har aktivert områdeklassifisering, velger du en klassifiseringsetikett når du oppretter et Space. Alle kan endre klassifiseringen av et umoderert rom, men bare en moderator kan endre klassifiseringen av et moderert rom.

Fellesområder kan oppdages av alle i organisasjonen. Når du oppretter et offentlig område, må områdeklassifiseringen settes til det laveste nivået.

Klassifiseringsetiketter med team

Når du oppretter et nytt team, velger du en klassifiseringsetikett bare for teamets generelle område, ikke for hele teamet. Når du oppretter et nytt gruppeområde, kan du velge en av klassifiseringsetikettene for dette området.

Endre en klassifiseringsetikett

Du kan øke klassifiseringen av et område til et høyere, mer begrenset nivå, men du kan ikke redusere det til et lavere, mindre begrenset nivå.