1

От изгледа за клиенти в https://admin.webex.com, под Услуги изберете Събрания.

2

Изберете сайта си и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

Ако конфигурирате настройките за събранията на Личната стая, започнати по телефона, превъртете надолу до Опции на сайта. Можете да конфигурирате следните настройки:

  • Позволете на хостовете да стартират срещи на Лична стая от телефона– Активирайте хоста да започва срещи без приложението Webex Meetings, като набира с телефоните си.
  • Изисквайте от хостовете да валидират телефонния си номер, който се запазва в предпочитанията им при стартиране на среща на Лична стая от телефоните им – Когато еактивирано, Webex Meetings валидира телефонния номер, записан в предпочитанията на хоста за Аудио и видео в профила им в Webex срещу номера, от който се обаждат. Когато е деактивиран, домакинът може да започне срещата си с Лична стая, без да валидира телефонния си номер. Тази настройка е за деактивирана по подразбиране.
  • Гостите могат да се присъединят, без да чакат във фоайето, когато домакинът започне отключена среща от телефон— Участниците, които нямат акаунт в сайта на домакина, могат да се присъединят директно към срещата на домакина лична стая, без да чакат одобрение от домакина във фоайето на събранието. Тази настройка важи само когато Гостите чакат във фоайето, докато домакинът признае, че настройката им под Лична сигурност на стаята е активирана.
5

Ако конфигурирате настройките за планирани webex събрания, превъртете надолу до Опции за защита. Под Настройки на телефона на Webex Meetingsможете да конфигурирате следното:

  • Изисквайте от хостовете да валидират телефонния си номер, който е записан в предпочитанията им при стартиране на среща от телефоните им – Когато еактивирано, Webex Meetings валидира телефонния номер, записан в предпочитанията на хоста За аудио и видео в профила им в Webex срещу номера, от който се обаждат. Когато е заличен, хостът може да стартира планирано събрание, без да валидира телефонния си номер. Тази настройка е разрешена по подразбиране.
  • Гостите могат да се присъединят, без да чакат във фоайето, когато домакинът започне отключена среща от телефон— Участниците, които нямат акаунт в сайта на домакина, могат да се присъединят директно към планираната среща на домакина, без да чакат одобрение от домакина във фоайето на събранието. Тази настройка важи само когато Гостите чакат във фоайето, докато хостът не ги признае настройка под Webex Meetings Security е активиран.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > общи настройки на сайта > опции .

2

Ако конфигурирате настройките за събранията на Личната стая, започнати по телефона, превъртете надолу до Опции на сайта. Можете да конфигурирате следните настройки:

  • Разрешаване на хостовете да стартират срещи на Лична стая от телефона– Активирайте хостовете да започват срещи без приложението Webex Meetings, като набират с телефоните си.
  • Изисквайте от хостовете да валидират телефонния си номер, който се записва в предпочитанията им при стартиране на събрание на Лична стая от телефоните им – Когато еактивирано, Webex Meetings валидира телефонния номер, записан в предпочитанията на хоста За аудио и видео в профила им в Webex срещу номера, от който се обаждат. Когато са деактивирани, домакините могат да започнат срещата си в Лична стая, без да валидират телефонния си номер. Тази настройка е за деактивирана по подразбиране.
  • Гостите могат да се присъединят, без да чакат във фоайето, когато домакинът започне отключена среща от телефон— Участниците, които нямат акаунт в сайта на домакина, могат да се присъединят директно към срещата на домакина лична стая, без да чакат одобрение от домакина във фоайето на събранието. Тази настройка важи само когато Гостите чакат във фоайето, докато домакинът признае, че настройката им под Лична сигурност на стаята е активирана.
3

Ако конфигурирате настройките за планирани webex събрания, превъртете надолу до Опции за защита. Под Настройки на телефона на Webex Meetingsможете да конфигурирате следното:

  • Изисквайте от хостовете да валидират телефонния си номер, който е записан в предпочитанията им при стартиране на среща от телефоните им – Когато еактивирано, Webex Meetings валидира телефонния номер, записан в предпочитанията на хоста За аудио и видео в профила им в Webex срещу номера, от който се обаждат. Когато са деактивирани, хостовете могат да започнат планирано събрание, без да валидират телефонния си номер. Тази настройка е разрешена по подразбиране.
  • Гостите могат да се присъединят, без да чакат във фоайето, когато домакините започнат отключена среща от телефон— Участниците, които нямат акаунт в сайта на домакина, могат да се присъединят директно към насроченото събрание на домакина, без да чакат одобрение от домакина във фоайето на събранието. Тази настройка важи само когато Гостите чакат във фоайето, докато хостът не ги признае настройка под Webex Meetings Security е активиран.