1

Velg Møter under Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com.

2

Velg området, og klikk Konfigurer område.

3

Velg Alternativer for område under Vanlige innstillinger.

4

Hvis du konfigurerer innstillinger for personlige rommøter som startes via telefon, blar du ned til Alternativer for område. Du kan konfigurere følgende innstillinger:

  • Tillat verter å starte møter i personlige rom fra telefon– Gjør det mulig for verten å starte møter uten Webex Meetings-appen ved å ringe inn med telefonene sine.
  • Krev at verter validerer telefonnummeret sitt som er lagret i innstillingene når de starter et personlig rommøte fra telefonene sine– Når webexmøter er aktivert, valideres telefonnummeret som er lagret i vertens lyd- og videoinnstillinger på Webex-kontoen, mot nummeret de ringer fra. Når deaktivert, kan verten starte sitt personlige rommøte uten å validere telefonnummeret. Denne innstillingen er deaktivert som standard.
  • Gjester kan bli med uten å vente i lobbyen når verten starter et ulåst møte fra en telefon– Deltakere som ikke har en konto på vertens nettsted, kan bli med i vertens personlige rommøte direkte uten å vente på vertsgodkjenning i møtelobbyen. Denne innstillingen gjelder bare når gjestene venter i lobbyen til verten innrømmer at innstillingen under Personlig romsikkerhet er aktivert.
5

Hvis du konfigurerer innstillinger for planlagte Webex-møter, blar du ned til Sikkerhetsalternativer. Under Telefoninnstillinger for Webex-møterkan du konfigurere følgende:

  • Krev at verter validerer telefonnummeret sitt som er lagret i innstillingene når de starter et møte fra telefonene sine– Når webexmøter er aktivert, valideres telefonnummeret som er lagret i vertens lyd- og videoinnstillinger i Webex-kontoen, mot nummeret de ringer fra. Når deaktivert, kan verten starte et planlagt møte uten å validere telefonnummeret. Denne innstillingen er aktivert som standard.
  • Gjester kan bli med uten å vente i lobbyen når verten starter et ulåst møte fra en telefon– Deltakere som ikke har en konto på vertens nettsted, kan bli med på vertens planlagte møte direkte uten å vente på vertsgodkjenning i møtelobbyen. Denne innstillingen gjelder bare når gjestene venter i lobbyen til verten innrømmer at innstillingen under Webex Meetings Security er aktivert.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

2

Hvis du konfigurerer innstillinger for personlige rommøter som startes via telefon, blar du ned til Alternativer for område. Du kan konfigurere følgende innstillinger:

  • Tillat verter å starte personlige rommøter fra telefon– Gjør det mulig for verter å starte møter uten Webex Meetings-appen ved å ringe inn med telefonene sine.
  • Krev at verter validerer telefonnummeret sitt som er lagret i innstillingene når de starter et personlig rommøte fra telefonene sine– Når webexmøter er aktivert, valideres telefonnummeret som er lagret i vertens lyd- og videoinnstillinger i Webex-kontoen, mot nummeret de ringer fra. Når verter er deaktivert, kan de starte sitt personlige rommøte uten å validere telefonnummeret sitt. Denne innstillingen er deaktivert som standard.
  • Gjester kan bli med uten å vente i lobbyen når verten starter et ulåst møte fra en telefon– Deltakere som ikke har en konto på vertens nettsted, kan bli med i vertens personlige rommøte direkte uten å vente på vertsgodkjenning i møtelobbyen. Denne innstillingen gjelder bare når gjestene venter i lobbyen til verten innrømmer at innstillingen under Personlig romsikkerhet er aktivert.
3

Hvis du konfigurerer innstillinger for planlagte Webex-møter, blar du ned til Sikkerhetsalternativer. Under Telefoninnstillinger for Webex-møterkan du konfigurere følgende:

  • Krev at verter validerer telefonnummeret sitt som er lagret i innstillingene når de starter et møte fra telefonene sine– Når webexmøter er aktivert, valideres telefonnummeret som er lagret i vertens lyd- og videoinnstillinger i Webex-kontoen, mot nummeret de ringer fra. Når deaktivert, kan verter starte et planlagt møte uten å validere telefonnummeret. Denne innstillingen er aktivert som standard.
  • Gjester kan bli med uten å vente i lobbyen når vertene starter et ulåst møte fra en telefon– Deltakere som ikke har en konto på vertens nettsted, kan bli med på vertens planlagte møte direkte uten å vente på vertsgodkjenning i møtelobbyen. Denne innstillingen gjelder bare når gjestene venter i lobbyen til verten innrømmer at innstillingen under Webex Meetings Security er aktivert.